Sønderup Vandværk

Copyright © All Rights Reserved

Sønderup Vandværk A.m.b.a.

Sønderup Vandværk leverer hvert år ca. 40.000 m3 vand til 174 forbrugere i Sønderup og omegn.Generalforsamlingen afholdes i april måned hvert år.


Der annonceres 14 dage før i lokalavisen og her på siden.

Forslag til generalforsamlingen skal være afgivet til bestyrelsen senest den 15. marts.


Næste generalforsamling: April 2020, kl. 19.30 (spisning kl. 18.30) i Sønderup Forsamlingshus.


Bestyrelsen står altid klar til at svare på spørgsmål om vandværket og vandets kvalitet.Vandværket kan kontaktes på post@sonderupvand.dk eller telefon 30 68 84 21


Den aktuelle driftssituation kan følges på vores Facebookside.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

NYHED


Sønderup Vandværk A.m.b.a. afholdt Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 22. maj 2019.


På den ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2019 blev det vedtaget at fortsætte processen med at sammenlægge Sønderup Vandværk med Haverslev Vandværk.


Dette blev enstemmigt bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.


Derfor sammenlægges Sønderup Vandværk med Haverslev Vandværk, sådan at Sønderup Vandværk nedlægges pr. 31. december 2019, og lægges ind under Haverslev Vandværk, og alle aktiviteterne fortsætter der.
Bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 personer som vælges på skift blandt vandværkets andelshavere på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af følgende:


Formand

Mads Sørensen

Trængstrupvej 24

Tlf. 30 68 84 21


Næstformand

Erling Hvilsom

Trængstrupvej 22


Kasserer

Ole Jespersen,

Trængstrupvej 32


Niels Knudsen

Trængstrupvej 18


Ejgil Hedegaard

Høgholtvej 11


Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes i april måned hvert år. Der annonceres 14 dage før, og eventuelle forslag skal være afgivet til bestyrelsen senest den 15. marts.

 

På generalforsamlingen fremlægges årsberetning, regnskab og budget ligesom større emner af betydning for den fremtidige vandværksdrift diskuteres.

 

Omtrent en uge før årets generalforsamling vil dagsorden og udkast til regnskab/budget blive offentliggjort her på siden.

 

Generalforsamling 2019:

           Dagsorden

           Referat

           Regnskab


Generalforsamling 2018:

            Dagsorden

            Referat

            Regnskab

 Vedtægter


Det første vandværk blev grundlagt i Sønderup i 1939.


Siden er der sket mange ændringer i antal forbrugere, vandbehov og lovgivning.


Derfor justeres vedtægterne for Sønderup Vandværk løbende.


Gældende vedtægter kan findes her.


Regulativ

 

Gældende regulativ kan findes her.

 

 

Forsyningsområde

 

Et oversigtskort over Sønderup Vandværks forsyningsområde kan findes her.

Vandanalyser


Sønderup vandværk deltager ligesom alle andre vandværker i Danmark i et omfattende analyse-program for at sikre en høj vandkvalitet.


Analyseprogrammet fastlægges af Rebild kommune i henhold til gældende lovgivning.


Link til alle analyserapporter kan findes her.


Hårdheden af det leverede vand er ca. 7 °dH.


Tilsynsrapporter


I henhold til vandforsyningsloven skal kommunen føre regelmæssigt tilsyn med almene vandforsyninger.


Rebild kommune har besluttet at der som minimum skal føres tilsyn hvert 5. år.


Tilsynsrapport kan findes i det følgende:

    Tilsynsrapport for Sønderup Vandværk (2017)


Udover lovpligtige tilsyn fra offentlige myndigheder laver Sønderup Vandværk løbende egenkontrol af vandforsyningen. Rapporter over egenkontrol kan findes i det følgende:


    Inspektion af rentvandstank (5. april 2018)

    Inspektion af rentvandstank (24. april 2012)


Takstblad


Sønderup Vandværk AMBA regulerer regelmæssigt takstbladet.


Takstbladet godkendes hvert år af Rebild kommune.


Aktuelt takstblad findes her.


Beredskabsplan


Hvis du ser et ledningsbrud eller lignende

vil vi gerne, at du kontakte vandværket på

tlf. 30 68 84 21


Overordnet beredskabsplan kan finder her.