Sønderup Vandværk

Sønderup Vandværk A.m.b.a.

Sønderup Vandværk leverer hvert år ca. 40.000 m3 vand til 174 forbrugere i Sønderup og omegn.Bestyrelsen står altid klar til at svare på spørgsmål om vandværket og vandets kvalitet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

NYHED


Sønderup Vandværk A.m.b.a. er nu en del af Haverslev Vandværk.


Denne hjemmeside vil ikke længere blive opdateret og vil snart ikke længere være tilgængelig.


Vi henviser derfor til http://haverslevvand.dk/


Nyt takster for 2020 kan findes her: Takstblad 2020Bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 personer som vælges på skift blandt vandværkets andelshavere på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af følgende:


Formand

Mads Sørensen

Trængstrupvej 24

Tlf. 30 68 84 21


Næstformand

Erling Hvilsom

Trængstrupvej 22


Kasserer

Ole Jespersen,

Trængstrupvej 32


Niels Knudsen

Trængstrupvej 18


Ejgil Hedegaard

Høgholtvej 11


Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes i april måned hvert år. Der annonceres 14 dage før, og eventuelle forslag skal være afgivet til bestyrelsen senest den 15. marts.

 

På generalforsamlingen fremlægges årsberetning, regnskab og budget ligesom større emner af betydning for den fremtidige vandværksdrift diskuteres.

 

Omtrent en uge før årets generalforsamling vil dagsorden og udkast til regnskab/budget blive offentliggjort her på siden.

 

Generalforsamling 2019:

           Dagsorden

           Referat

           Regnskab


Generalforsamling 2018:

            Dagsorden

            Referat

            Regnskab

 VedtægterGældende vedtægter kan findes her.


Regulativ

 

Gældende regulativ kan findes her.

 

 

Forsyningsområde

 

Et oversigtskort over Sønderup Vandværks forsyningsområde kan findes her.

Vandanalyser


Sønderup vandværk deltager ligesom alle andre vandværker i Danmark i et omfattende analyse-program for at sikre en høj vandkvalitet.


Analyseprogrammet fastlægges af Rebild kommune i henhold til gældende lovgivning.


Link til alle analyserapporter kan findes her.


Hårdheden af det leverede vand er ca. 7 °dH.


Tilsynsrapporter


I henhold til vandforsyningsloven skal kommunen føre regelmæssigt tilsyn med almene vandforsyninger.


Rebild kommune har besluttet at der som minimum skal føres tilsyn hvert 5. år.


Tilsynsrapport kan findes i det følgende:

    Tilsynsrapport for Sønderup Vandværk (2017)


Udover lovpligtige tilsyn fra offentlige myndigheder laver Sønderup Vandværk løbende egenkontrol af vandforsyningen. Rapporter over egenkontrol kan findes i det følgende:


    Inspektion af rentvandstank (5. april 2018)

    Inspektion af rentvandstank (24. april 2012)


Takstblad


Takstbladet godkendes hvert år af Rebild kommune.


Aktuelt takstblad findes her.


Copyright © All Rights Reserved